Behöver djur magnestism??

Varför behöver djur magnetism?

Människor, växter och djur behöver magnetism för att överhuvudtaget kunna leva. Jordens egen magnetism har minskat med 50% under de senaste 500 åren, vilket innebär att både människor och djur utsätts för mindre jordmagnetism än tidigare. Detta är enligt modern japansk forskning en av orsakerna till att vi och djur i större utsträckning än tidigare drabbas av vissa sjukdomar och besvär. Det är här magnetbehandling kommer in som terapeutisk metod. Djur och växter visar en markant positiv förändring i kontakt med läkemagneter, vilket motsäger teorin om att det bara skulle handla om en sk. placebo-effekt.

Hur fungerar magnetterapi?

Alla celler i djurens kropp är, precis som hos oss människor, elektriskt laddade. En frisk cell har en negativ laddning (-), miljön utanför cellen är positivt laddad (+). Magneter påverkar de elektriska fälten och får cellerna att arbeta med större kapacitet. Genom magnetbehandling ökar även blodcirkulationen (genom järnhalten) och därigenom syre- och näringsdistributionen

Vad är magnetterapi bra för?

Att hästar, hundar och katter har en bra blodcirkulation är viktigt för att de ska må bra. Mycket goda resultat har uppnåtts vid hästar med ryggproblem, sen- och ledskador, spröda och spruckna hovar, olika typer av hälta, stressiga och nervösa hästar, transportsjuka och många, många fler problem och sjukdomar. När det gäller katt och hund har goda resultat uppnåtts vid tex. artros.

Vilka försiktighetsåtgärder bör man tänka på när det gäller hästar?

·   Magnetprodukter för djur som är högdräktiga

·    Använd inte magnetprodukter i kombination med liniment.

·    Använd inte magnetprodukter vid en ny, uppkommen skada (inom 3 dygn).

·    Använd inte magnetprodukter om djuret har en obehandlad infektion.

·    Om Djuret står under medicinering, vg. rådgör med veterinär.

·     Magnetterapi är inte avsedd att ersätta traditionell veterinärvård, utan ska ses som en komplementär behandling.


 Är magnetterapi en helt ny alternativ behandling?

Användandet av magneter för att förbättra hälsan för människor och djur är absolut inget nytt. Magnetterapi har praktiserats i över 4000 år och fortfarande framkommer nya rön om fördelarna med och omfattningen av magnetterapi som en ofarlig, kompletterande metod för läkning.

Magnetterapi har, som många andra alternativa behandlingar, tyvärr mötts av mycket skepsis och setts i många ögon som hokus pokus.

Vi är väl medvetna om behovet av luft, vatten och mat, men behovet av jord-magnetism blev definitivt bekräftat av NASA. Detta när de första astronauterna återvänt till jorden, svaga och urlakade.  

Vad är Tesla ?

Styrkan i ett magnetfält mäts i Gauss numer i  mTesla. mTesla kommer av Nikola Tesla (1856-1943). 1 Tesla motsvarar 10 000 Gauss. Följaktligen är 200 Gauss detsamma som 20 mT (mikrotesla).

Magnetterapiprodukter för djur har en styrka 1700- 1800 mTesla.

Vad är elektromagnetiska fält om man jämför med magnetiska fält från permanenta läkemagneter?

Människor och djur har helt naturliga och nödvändiga elektromagnetiska fält, där varje cell har sin egen elektriska krets. När vi är friska har cellerna en naturlig laddning anpassat till jordens magnetfält. Konstgjorda elektromagnetiska apparaturer, radar, röntgen, kraftledningar etc., liknar våra egna magnetiska utströmningar. De onaturliga magnetiska fälten disorienterar och påverkar cellerna till att uppta sådana oförenliga fält, trots att vi underhåller oss med jordens naturliga magnetfält.

Magneter (som bl.a. påverkar blodcirkulationen genom järnhalten, som nämnt tidigare) ger en konstant elektromotorisk kraft, vilken är kompatibel med våra egna magnetiska fält. Vid kontakt med läkemagneter, effektiviseras strålningen och cellerna får hjälp med att komma tillbaka till en naturlig laddning i enhet med jordens naturliga magnetfält. Det ska klargöras, att magneter i sig själva inte läker, utan de stimulerar cellerna l bättre funktion och därmed självläkning!

Finns det någon statistik på om magnetterapi verkligen fungerar?

Magnetterapi har hjälpt vid ett otal fall där traditionell medicin inte fungerat. Forskning visar att 7 av 10 blir hjälpta av magneter, dvs. samma statistik som vid läkemedel, men beakta att det med magnetterapi inte finns några nämnvärda bieffekter jämfört med läkemedel.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
RSS 2.0